Friskvårdsbidrag via Epassi

Vi är anslutna till  Epassi. Vill du nyttja ditt Friskvårdsbidrag för köp av medlemskap kontaktar du kundcenter så hjälper vi dig.

Väljer du att betala via löpande autogiro använder vi ditt friskvårdsbidrag som betalning i första hand och fortsätter sedan att dra via autogiro när ditt friskvårdsbidrag är slut.

Vid köp av årskort eller halvårskort sker betalning i förskott. Täcker ditt friskvårdsbidrag inte hela beloppet sker tilläggsbetalning mot faktura.

Skrivet kvitto för friskvårdsbidrag
Behöver du skrivet kvitto för friskvårdsbidrag meddela oss det. Vi mailar dig kvitto när din betalning är registrerad.

FaR - Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en ordination på fysisk aktivitet som skrivs ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Det är upp till varje friskvårdsarrangör att själva sätta sina priser. Det finns ingen subvention från Försäkringskassa, Landsting eller motsvarande.

Hos oss köper du som har fått Fysisk aktivitet på recpet medlesmskap till seniorpris. Kopia på receptet ska mailas till oss.

Uppsägning av autogiroavtal

Uppsägning av autogiroavtal ska ske till Nyckelgyms kundcenter . Vi rekommenderar att den sker skriftligt till nyckelgym@hotmail.com
Uppsägningen ska innehålla kortinnehavarens namn, personnummer samt vilket gym man tränar på.
Uppsägningstiden är 30 dagar och räknas fr.o.m. den dag Nyckelgym/Sköttedal Friskvård AB mottog uppsägningen.
Nyckelgym/Sköttedal Friskvård AB bekräftar alltid skrifligt per mail att vi har mottagit en uppsägning. 
Bindningstider
För avtal ingångna före 1 september 2021 är bindningstiden 12 månader. Dvs autogiroavtalet kan tidigast avslutats när 12 månadsbetalningar är genomförda.
För avtal ingångna den 1 september 2021 och därefter är bindningstiden 2 månader. Dvs. autogiroavtalet kan tidigast avslutats när 2 månadsbetalningar är genomförda.