Autogirovillkor

.

Autogirovillkor fr.o.m. 2021-09-01

Betalningsmottagare är Sköttedal Friskvård AB (Nyckelgym).
Kortinnehavare är den person som nyttjar träningskortet.
Betalare är den person/företag som är kontoinnehavare och betalare av träningskortet.

 • För att månadsbetalning via autogiro ska fungera krävs att betalaren är 18 år fyllda och har svenskt personnummer.
 • Första månadsbetalningen sker mot faktura eller genom kortbetalning i samband med beställning av träningskortet och avser träning en månad fr.o.m. startdatum, därefter sker betalning via autogiro.
 • Bindningstiden är 2 månader. Därefter löper autogiroavtalet månadsvis tills uppsägning sker.
 • Betalningens förfallodag är den 26:e varje månad. Om den 26:e infaller en helgdag sker uttag närmaste bankdag därefter. Aviseringar av betalningar anses gjorda tillsvidare genom dessa villkor. Ny avisering sker endast om ändring skulle ske beträffande förfallodag eller belopp att betala.
 • Avtalets månadspris förutsätter betalning via autogiro, kan ej så ske skickas faktura till kortinnehavaren och Sköttedal Friskvård AB förbehåller sig rätten att debitera en faktureringsavgift om 30 kr.
 • Om annan person eller företag har påtagit sig betalningsansvar avbryter autogirobetalningarna faktureras kortinnehavaren månadsbeloppet. Vid fakturering tas en faktureringsavgift om 30 kr ut.
 • Vid utebliven betalning förbehåller sig Sköttedal Friskvård AB sig rätten att stänga av kortinnehavaren tills full betalning har erhållits. Utebliven betalning är inte likställt med att autogiroavtalet är uppsagt.
 • Vid upprepade uteblivna betalningar förbehåller sig Sköttedal Friskvård AB sig rätten att avsluta betalarens anslutning till autogiro.
 • Sköttedal Friskvård AB meddelar ev. prisjustering 60 dagar innan denna träder i kraft.
 • Uppsägning av löpande autogiro
  Om uppsägning av avtalet önskas bör det ske skriftligt. Uppsägning av autogiroavtal ska ske till Nyckelgyms kundcenter. E-mail: nyckelgym@hotmail.com |Telefon: 0705-189675. Telefontid: måndag, onsdag och fredag klockan 9,00-12,00. Uppsägningen ska innehålla kortinnehavarens namn och personnummer samt vilket gym denne tränar på. Uppsägningstid är 30 dagar fr.o.m. den dag Sköttedal Friskvård AB mottog uppsägningen. Sköttedal Friskvård AB bekräftar alltid att man har mottagit en uppsägning.

Autogirovillkor innan 1 september 2021

 • Betalningsmottagare är Sköttedal Friskvård AB (Nyckelgym).
 • Vid tecknande av löpande autogiro förbinder sig medlemmen att betala för minst 12 månader. Därefter löper autogiroavtalet månadsvis tills uppsägning sker.
 • Uttag sker den 26:e varje månad. Om den 26:e infaller en helgdag sker uttag närmaste bankdag därefter.
 • Betalaren ska se till att tillräckligt stort belopp finns på kontot senast dagen innan uttag från kontot sker. Om täckning saknas faktureras medlemmen månadsavgiften.
 • Sköttedal Friskvård AB har rätt att avsluta betalarens anslutning till autogiro om betalaren inte haft tillräcklig kontobehållning på betaldagen.
 • Vid utebliven betalning förbehåller sig Sköttedal Friskvård AB rätten att stänga av medlemmen (passerkort/bricka spärras) tills betalning har erhållits.
 • Uppsägning av löpande autogiro
  Avslut av autogiroavtal kan tidigast ske när 12 delbetalningar  är genomförda. Uppsägning av autogiroavtal ska ske skriftligt och innehålla uppgift om för- och efternamn, personnummer och vilket gym man tränar på. Uppsägningstid är 30 dagar fr.o.m. den dag Sköttedal Friskvård AB mottog uppsägningen. Sköttedal Friskvård AB bekräftar alltid att vi har mottagit uppsägning.
 • Sköttedal Friskvård AB meddelar ev. prisjustering 60 dagar innan denna träder i kraft. Ev. prisjustering kan tidigast ske efter 12 genomförda betalningar. Undantag för detta är om ev. ändringar av moms eller andra skatter som kan tvinga Sköttedal Friskvård AB till prisjustering.
Totalsumma:
  Till kassan
  Tillagd i varukorgen