Medlemsvillkor

.

  • Åldersgräns för att träna på Nyckelgym är 18 år. Medlemskapet är personligt och alla som tränar ska ha en eget passerkort/passerbricka som ska registreras i läsaren vid besök. Enbart personer med giltigt träningskort har rätt att vistas i Nyckelgyms lokaler. Det är inte tillåtet att låna ut passerkort/passerbricka till annan person eller att släppa in andra personer på gymmet. Vid kortkontroll ska personalens anvisningar följas. Det åligger medlemmen att följa gällande regler och föreskrifter som meddelas skriftligen eller muntligen av Nyckelgym. Medlem förutsätts följa gällande trivselregler och visa hänsyn och respekt mot andra besökare.

  • Förlorat eller obrukbart passerkort/passerbricka ska anmälas omgående till Kundcenter. Nytt passerkort/passerbricka ersätts mot en kostnad av 50 kr.

  • Medlem ska meddela Kundcenter ändring av namn, adress, telefonnummer samt e-mail adress. Vid betalning via autogiro även byte av bank och kontonummer. Nyckelgym ansvarar inte för de fall där ev. betalningspåminnelse eller information ej  når medlemmen pga felaktiga uppgifter.

  • Nyckelgym ansvarar inte för förluster pga stöld, inbrott eller av annan anledning. Ej heller för skador på medlemmens tillhörigheter.

  • Nyckelgyms gym är obemannade. All träning ska ske under gymmets öppettider och det åligger medlem att ha kännedom om gymmets utrymningsvägar. Varje medlem ansvarar själv för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan nyttja gymmets utbud. Prestationshöjande medel (doping) samt rökning och alkoholförtäring är ej tillåtet i Nyckelgyms lokaler.

  • Nyckelgym förbehåller sig rätten att stänga av personer som bryter mot medlemsvillkoren. 

Totalsumma:
    Till kassan
    Tillagd i varukorgen